Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Πρόσφατες μελέτες πού έγιναν στήν χλωροφύλλη από φρέσκο χυμό σιταρόχορτου έδειξαν ότι η χλωροφύλλη τού σιταρόχορτου ελλάτωσε τά καρκινικά κύτταρα σέ στοματικό καρκίνο έως καί 41% μέσα σέ 24 ώρες.
Σε μία άλλη μελέτη χλωροφύλλης από φρέσκο σιταρόχορτο επέφερε απόπτωση καί μείωση καρκινικών κυττάρων σέ λευχαιμία σέ ποσοστο 65% μεσα σέ 3 ημέρες.
Μία άλλη μελέτη έδειξε τήν μείωση τών παρενεργειών σέ χημειοθεραπείες.
Μείωσε επίσης τόν κίνδυνο εξασθένησης τού μυελού τών οστών, πού είναι μία κοινή επιπλοκή σέ άτομα μέ καρκίνο τού μαστού.
ΠΗΓΗ: JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
  (JCDR)

ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Πρόσφατες μελέτες πού έγιναν στήν χλωροφύλλη από φρέσκο χυμό σιταρόχορτου έδειξαν ότι η χλωροφύλλη τού σιταρόχορτου ελλάτωσε τά καρκινικά κ...